Έξυπνο PDU

A Έξυπνο PDU(έξυπνη μονάδα διανομής ισχύος) είναι μια προηγμένη συσκευή διανομής ενέργειας που χρησιμοποιείται σε κέντρα δεδομένων, δωμάτια διακομιστών και άλλα κρίσιμα περιβάλλοντα πληροφορικής.Προσφέρεται πέρα ​​από τις δυνατότητες βασικών και μετρούμενων PDUIntelligent Dual-Feed Rack PDUλειτουργίες για παρακολούθηση, έλεγχο, αυτοματισμό και απομακρυσμένη διαχείριση.Μπορούν να ονομαστούν έξυπνη μονάδα διανομής ισχύος, έξυπνο rack pdu,έξυπνο κέντρο δεδομένων pdu, έξυπνη βάση στήριξης pdu.

Ακολουθεί μια βαθύτερη ματιά στα Smart PDU:

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο / Μεμονωμένος έλεγχος πρίζας / Απομακρυσμένη διαχείριση / Διαχείριση ενέργειας / Εξισορρόπηση φορτίου / Ειδοποιήσεις και συναγερμοί / Παρακολούθηση περιβάλλοντος / Αυτοματισμός και δέσμη ενεργειών / Ενσωμάτωση με DCIM / Χαρακτηριστικά ασφαλείας / Ενεργειακή απόδοση / Πλεονασμός και αποτυχία

Λάβετε υπόψη μεταβλητές όπως η ποσότητα και το είδος των καταστημάτων, το απαιτούμενο επίπεδο παρακολούθησης και διαχείρισης, η συμβατότητα με την τρέχουσα υποδομή σας και η υποστήριξη για αυτοματισμό και ενοποίηση όταν επιλέγετε ένα Smart PDU.Στα σύγχρονα κέντρα δεδομένων, τα έξυπνα PDU είναι χρήσιμα εργαλεία για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διανομής ενέργειας, τη μείωση των ενεργειακών δαπανών και τη διατήρηση υψηλής διαθεσιμότητας.